top of page

EKO BY PASS -SAMMAG  SAMOČISTILNI FILTER ZA VODO Z MAGNETNIM NEVTRALIZATORJEM 

EKO%20BY%20PASS_edited.jpg

UPORABA

Več funkcijska glava filtra vam omogoča normalno filtracijo vode, bypass vzdrževanje, zaprtje vode in povratno izpiranje brez namestitve dodatnih ventilov. Glava filtra omogoča tudi nastavitev v pozicijo glave BY – PASS,  da pretok vode  poteka mimo filter vložka. Glavo lahko postavite tudi v položaj, ki onemogoča pretok vode na vhodni strani in izhodni strani filtra. 

 

OPIS

Magnetni nevtralizator vodnega kamna je nameščen v sredini ohišja filtra in filter vložka. Deluje na principu magnetnega polja visoko energetskih trajnih magnetov. Uspešno deluje brez kemičnega vpliva na vodo, odpravlja nabiranje vodnega kamna, korozijo železa in hkrati razkraja obstoječi vodni kamen na napeljavah in napravah za vodo (onemogoča vezavo).

Mehanski kombinirani filter vložki zadržijo vse trdne delce v vodi večje od 50/60 mikronov (pesek, mulj, opilki). Hkrati vsebuje dozirno sredstvo, ki deluje antikorozivno in nudi dodatno zaščito pred vodnim kamnom. Uporablja se za pitno vodo, kot tudi za vodo, ki je namenjena tehnološki uporabi. Ščiti armature, vodovodno napeljavo, pipe in naprave v gospodinjstu, industriji, farmacij itd.

Montiramo ga lahko neposredno za vodomerom ali pa pred samimi uporabniki vode. Filter ima na spodnjem delu lonca nameščen kroglični ventil, katerega se vsaj enkrat na mesec odpre tako, da odstranimo trdne delce, ki se nahajajo v samem filtru. Izpiranje filter vložka izvedemo na naslednji način: Odpremo kroglični ventil na dnu lonca filtra in izpustimo trden delce ki so na dnu lonca filtra.

VZDRŽEVANJE IN VGRADNJA

Montažo naj izvede strokovno usposobljena oseba. Ob montaži je potrebno filter tesniti s teflonom. Montiramo ga lahko neposredno za vodomerom ali pa pred samimi uporabniki vode. Obvezna je uporaba gibljivih cevi!

V primeru visokega tlaka v vodovodnem sistemu in morebitnem nihanju je potrebno namestiti ventil za uravnavanje tlaka z manometrom. V primeru, da se filter namesti za vodno črpalko ali da je za filtrom nameščeno grelno telo, je potrebno za filtrom namestiti proti povratni ventil.

Če vam lonec pade z višine filtra na tla ga je potrebno kljub nevidnim poškodbam zamenjati z novim, saj lahko pride do mikro poškodb, ki so na oko nevidne.

Po montaži filtra ali po menjavi vložkov pustite vodo teči v iztok 5-7 minut, šele nato lahko vodo uporabite. Filter za vodo iz plastike in medenine in sestavni deli teh materialov, ki imajo kontakt s pitno vodo so izdelani v skladu z direktivo 80/778/EEC za uživanje in proizvodno proceduro.

 

Filter za vodo iz plastike in medenine in sestavni deli teh materialov, ki imajo kontakt s pitno vodo so izdelani v skladu z direktivo 80/778/EEC za uživanje in proizvodno proceduro.

 

eko-by-pass TWIN

TEHNIČNI PODATKI

Priključki filtrov so: 19,05 mm (3/4''), 25,4 mm (1'')

Max. delovna temperatura: 30° C

Max. delovni tlak pri hladni vodi: 7 barov

Tesnenje: O-ringom

PREDNOSTI FILTRA

  • Enostavna montaža,

  • Ob montaži namestitev ventilov pred in za filtrom ni potrebna, 

  • Izdelava by – passa ni potrebna saj je vgrajen v več funkcijski glavi filtra,

  • Pipica nameščena na dnu lonca omogoča izpiranje vložka brez odpiranja ohišja in s tem podaljšuje življenjsko dobo filternega vložka.

  • Magnetni nevtralizator odpravlja nabiranje vodnega kamna, korozijo železa in razkraja obstoječi vodni kamen na napeljavah in napravah za vodo.

  • Dozirno sredstvo deluje antikorozivno in daje zaščito proti vodnim kamnom

NADOMESTNI FILTRNI VLOŽKI

Mehanski vložek z mrežico

  • stopnja filtracije: 60mcr

Mehanski vložek z mrežico, 3830017080415

NASTAVITVE

1. Normalen način: filtriranje vode

Da bi sprožili filtriranje BY-PASS sistema v filtracijskem načinu, obrnite gumb za izbiro tako, da bodo simboli na zgornji sliki poravnani s puščicami na modrem ohišju, ki označujejo pretok vode. Na izhodu dobimo filtrirano vodo.

2. Vzdrževanje: BY-PASS

Za vzpostavitev BY-PASS funkcije je potrebno gumb za izbiro obrniti v smeri urinega kazalca tako, da se zgornji simbol poravna s puščicami na ohišju, ki označujejo smer vodnega toka. Na izhodu filtra priteka nefiltrirana voda, ohišje nima stika z vodo.

3. Zaprt vhodni in izhodni priključek

Za način zaprtja je potrebno gumb za izbiro obrniti tako, da je zgornji simbol poravnan spuščicami na ohišju, ki prikazujejo smer vodnega toka.Dovodna pot je zaprta. Notranji pritisk je zmanjšan s pomočjo pipice na dnu lonca. Ob menjavi položaja ponovno zapremo pipico.

3. Zaprt vhodni in izhodni priključek

Za način zaprtja je potrebno gumb za izbiro obrniti tako, da je zgornji simbol poravnan spuščicami na ohišju, ki prikazujejo smer vodnega toka.

Dovodna pot je zaprta. Notranji pritisk je zmanjšan s pomočjo pipice na dnu lonca. Ob menjavi položaja ponovno zapremo pipico.

bottom of page